Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Electrolux, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern) 2014/12 (koncern)
Omsättning 121 093 000 More Arrow 123 511 000 Less Arrow 112 143 000
- varav export 3 303 000 3 009 000
2,7% 2,7%
Utlandsförsäljning 119 085 000 Less Arrow 107 907 000
Finansiella kostnader 802 000 Less Arrow 763 000 Less Arrow 720 000
Resultat efter finansnetto 5 581 000 Less Arrow 2 101 000 More Arrow 2 997 000
Balansomslutning 85 848 000 Less Arrow 83 471 000 More Arrow 85 688 000
Omsättningstillgångar 51 859 000 Less Arrow 48 783 000 More Arrow 50 126 000
Kortfristiga skulder 49 272 000 Less Arrow 48 943 000 Less Arrow 48 177 000
Justerat eget kapital 17 708 000 Less Arrow 15 005 000 More Arrow 16 468 000
- aktiekapital 1 545 000 Equal arrow 1 545 000 Equal arrow 1 545 000
Antal anställda (medeltal) 55 400 More Arrow 58 265 More Arrow 60 038
- varav i Sverige 2 027 2 054
3,5% 3,4%
- varav i utlandet 56 238 57 984
96,5% 96,6%
Antal ägare 45 500 46 500
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar 4 734 000

Nyckeltal

Bokslut 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern) 2014/12 (koncern)
Soliditet 20,6% Less Arrow 18,0% More Arrow 19,2%
Omsättning per anställd 2 186 Less Arrow 2 120 Less Arrow 1 868
Resultat i procent av omsättning 4,6% Less Arrow 1,7% More Arrow 2,7%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,4% Less Arrow 3,4% More Arrow 4,3%
Balanslikviditet 105,3% Less Arrow 99,7% More Arrow 104,0%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 31,5% Less Arrow 14,0% More Arrow 18,2%
Förändring omsättning -2 418 000 More Arrow 11 368 000 Less Arrow 2 992 000
Förändring omsättning % -2% More Arrow 10% Less Arrow 3%
Förändring ant. anställda -2 865 More Arrow -1 773 More Arrow -716
Förändring ant. anställda % -5% More Arrow -3% More Arrow -1%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern) 2014/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 More Arrow 216 471 Less Arrow 49 652

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.