Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Volvo, AB

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 334 748 000 Less Arrow 301 914 000 More Arrow 312 515 000
- varav export 86 731 000
27,8%
Utlandsförsäljning 303 373 000
Finansiella kostnader 1 852 000 Less Arrow 1 847 000 More Arrow 2 366 000
Resultat efter finansnetto 28 254 000 Less Arrow 19 230 000 More Arrow 20 418 000
Balansomslutning 412 494 000 Less Arrow 398 916 000 Less Arrow 374 165 000
Omsättningstillgångar 199 039 000 Less Arrow 180 301 000 Less Arrow 170 687 000
Kortfristiga skulder 167 317 000 Less Arrow 155 202 000 More Arrow 155 860 000
Justerat eget kapital 109 011 000 Less Arrow 96 061 000 Less Arrow 85 610 000
- aktiekapital 2 554 000 Equal arrow 2 554 000 Equal arrow 2 554 000
Antal anställda (medeltal) 99 488 Less Arrow 94 914 Less Arrow 90 193
- varav i Sverige 20 176
22,4%
- varav i utlandet 70 017
77,6%
Antal ägare 234 989

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 26,4% Less Arrow 24,1% Less Arrow 22,9%
Omsättning per anställd 3 365 Less Arrow 3 181 More Arrow 3 465
Resultat i procent av omsättning 8,4% Less Arrow 6,4% More Arrow 6,5%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) 7,3% Less Arrow 5,3% More Arrow 6,1%
Balanslikviditet 119,0% Less Arrow 116,2% Less Arrow 109,5%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) 25,9% Less Arrow 20,0% More Arrow 23,9%
Förändring omsättning 32 834 000 Less Arrow -10 601 000 More Arrow 29 567 000
Förändring omsättning % 11% Less Arrow -3% More Arrow 10%
Förändring ant. anställda 4 574 More Arrow 4 721 Less Arrow -4 432
Förändring ant. anställda % 5% Equal arrow 5% Less Arrow -5%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 641 214

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.