Sök
Avancerad sökning

Sök företag

Företag/Org.nr/Fritext Land/Ort/Kommun

OMSÄTTNING (x1000 SEK)

RESULTAT (x1000 SEK)

ANSTÄLLDA

Ericsson, Telefon AB LM

Bokslutsinformation (x1000 SEK)

Bokslutsinformation 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Omsättning 201 303 000 More Arrow 222 608 000 More Arrow 246 920 000
- varav export 107 036 000 117 486 000
48,1% 47,6%
Utlandsförsäljning 243 124 000
Finansiella kostnader 843 000 More Arrow 2 273 000 More Arrow 2 458 000
Resultat efter finansnetto -39 330 000 More Arrow 4 026 000 More Arrow 19 872 000
Balansomslutning 260 544 000 More Arrow 283 347 000 More Arrow 284 363 000
Omsättningstillgångar 154 820 000 More Arrow 175 771 000 More Arrow 189 525 000
Kortfristiga skulder 97 586 000 Less Arrow 94 765 000 Less Arrow 87 090 000
Justerat eget kapital 99 540 000 More Arrow 139 817 000 More Arrow 147 366 000
- aktiekapital 16 672 000 Less Arrow 16 657 000 Less Arrow 16 525 000
Antal anställda (medeltal) 107 369 More Arrow 116 416 More Arrow 119 718
- varav i Sverige 17 108
14,3%
- varav i utlandet 102 610
85,7%
Antal ägare 468 089
Bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar 8 300 000

Nyckeltal

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Soliditet 38,2% More Arrow 49,3% More Arrow 51,8%
Omsättning per anställd 1 875 More Arrow 1 912 More Arrow 2 063
Resultat i procent av omsättning -19,5% More Arrow 1,8% More Arrow 8,0%
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) -14,8% More Arrow 2,2% More Arrow 7,9%
Balanslikviditet 158,6% More Arrow 185,5% More Arrow 217,6%
Räntabilitet på eget kapital (ROE) -39,5% More Arrow 2,9% More Arrow 13,5%
Förändring omsättning -21 305 000 Less Arrow -24 312 000 More Arrow 18 937 000
Förändring omsättning % -10% Equal arrow -10% More Arrow 8%
Förändring ant. anställda -9 047 More Arrow -3 302 More Arrow 2 562
Förändring ant. anställda % -8% More Arrow -3% More Arrow 2%

Totalvärde av offentlig försäljning

Bokslut 2017/12 (koncern) 2016/12 (koncern) 2015/12 (koncern)
Totalvärde av offentlig försäljning 0 Equal arrow 0 More Arrow 557 531

Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank

Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.